Octavius Augustus

Libro

do texto gañador da 2ª convocatoria do premio abrente para textos teatrais. Ano 2007

“Octavius Augustus”, de Antonio Yáñez Casal.

  • Título:“Octavius Augustus”
  • Autor:Antonio Yáñez Casal


6 €

Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia