Historia de Helena e María

Libro do texto gañador da 1ª convocatoria do premio abrente para textos teatrais. Ano 2006

“Historia de Helena e María”, de Roberto Salgueiro.

  • Título:“Historia de Helena e María”
  • Autor:Roberto Salgueiro


6 €

Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia