25 anos Mostra Internacional de Teatro Ribadavia

Libro que recolle os 25 primeiros anos de celebración da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia.

  • Título:“25 anos Mostra Internacional de Teatro Ribadavia”
  • Autor:Varios


20 €

Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia